Zasady uczęszczania do klubu w Środowiskowym Domu Samopomocy „ISKRA”.

  1. Klub jest czynny trzy dni w tygodniu w godzinach 09.30 – 13.30.
  2. Uczestnikami klubu są byli uczestnicy ŚDS „ISKRA” oraz osoby starające się o przyjęcie do ŚDS „ISKRA”.
  3. Uczestnika obowiązuje statut i regulamin ŚDS.
  4. Uczestnik bierze udział w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych proponowanych w tym czasie w ŚDS.
  5. Obecność na zajęciach odznacza się w osobnej liście obecności prowadzonej przez kierownika ŚDS.

NASI PODOPIECZNI