Informacje o ISKRZE

Stowarzyszenie nasze realizuje trzy projekty:

1.Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „ISKRA”

2.Prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej „ISKRA”

3.Prowadzenie Świetlicy Terapii Zajęciowej „ISKRA”

Od 15.06.2005 roku Stowarzyszenie nasze posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

W ramach Stowarzyszenia organizujemy imprezy integracyjne krajowe połączone z wyjazdami zagranicznymi – w tej kwestii współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, otrzymując granty na te zadania.

W 2005 roku zorganizowaliśmy Plener Artystyczno – Historyczny zajazd na Pałac w Pietronkach – impreza zorganizowana dla niepełnosprawnych intelektualnie w z terenu województwa wielkopolskiego, w imprezie wzięło udział 50 niepełnosprawnych. Podczas dwudniowego pleneru odbyły się zajęcia plastyczne, artystyczne, fotograficzne i filmowe oraz spotkanie z historia – gdzie uczestnicy mogli zapoznać się z obyczajami okresu średniowiecza, z ubiorem i zbroją, z warsztatem wytwórczym mogli tez postrzelać z łuku, rzucić włóczniom. W 2006 roku zorganizowaliśmy plener fotograficzny w Legnicy.

Podopieczni nasi biorą udział w różnych przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych i konkursach. Uczestniczymy miedzy innymi w Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Osób Niepełnosprawnych w Górce Klasztornej, uczestniczymy w Olimpiadach Specjalnych, uczestniczymy w organizowanych wyjazdowych Plenerach Fotograficznych, podopieczni biorą udział w konkursach w tym roku zdobyliśmy wyróżnienie w V Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym organizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie – SZTUKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. W roku 2006 zdobyliśmy wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Placówek Szkolnictwa Specjalnego. W 2007 w tym samych konkursie dobyliśmy także wyróżnienie i nagrodę za artykuł oraz za rubrykę „Śmiejmy się na zdrowie” – nazwa naszej gazetki „Co iskrzy?”. Podopieczni nasi drugi rok z rzędu biorą udział w Teatracjach organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Młodych Twórców V.I.T.R.I.O.L., gdzie grupa uczestniczy w zajęciach teatralnych prowadzonych przez fachowców z dziedziny teatru, zajęcia te kończą się spektaklem jak np. w tym roku w Teatrze Nowym w Poznaniu.

Organizowaliśmy dla naszych podopiecznych spotkania integracyjne i kulturalne jak wyjścia do kina, muzeum, teatru.