Pracownia kulinarna

Dominika Pańka

Dominika Pańka

W pracowni wykonuje się wszelkie czynności związane z prowadzeniem domu tj.: gotowanie, zmywanie, sprzątanie, odkurzanie.

Jednakże najistotniejsza w prowadzeniu zajęć jest nauka samodzielnego przygotowania posiłków.

Do pracowni przychodzą wszyscy podopieczni, dzięki czemu niektórzy odkrywają nawet w wieku 30 lat swoje zdolności i zamiłowania do gotowania.

Uczestnicy zajęć w tej pracowni zmieniają się co miesiąc i grupa jednorazowo liczy maksymalnie 5 osób. Pracownia działa pięć dni w tygodniu. Główne cele i zadania tej pracowni to nauka gotowania, poznanie sprzętu gospodarstwa domowego i jego obsługa, nauka czynności samoobsługowych, samodzielności a zwłaszcza higieny. Dodatkowe cele to :

– nauka podstawowych czynności kuchennych,

– planowanie posiłków i zakupów,

– nauka zasad przygotowywania posiłków i zasad ich podania,

– rozpoznanie i nazywanie smaków, różnicowanie wielkości.

Zadania realizowanie w czasie pracy w pracowni to: ćwiczenia manualne, precyzyjne, zręcznościoweskupienia uwagidokładnościniwelowania nadpobudliwości i nadruchliwości, doskonalenia umiejętności już nabytych. 

Tryb pracy to terapia zindywidualizowana na tle grupy. Nauka wykonywania prostych czynności kuchennych i prostych potraw.

Nauka nakrywania do stołu, podawania posiłku oraz kultury zachowania przy stole a także higiena pracy i konsumpcji posiłku.