Stowarzyszenie nasze realizuje trzy projekty:

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „ISKRA"

2. Prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej „ISKRA"

3. Prowadzenie Świetlicy Terapii Zajęciowej „ISKRA"

NASZE FOTKI