Ośrodek Terapii Zajęciowej finansowany w ramach projektu pt. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach POWER Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Stowarzyszenie nasze realizuje trzy projekty:

1. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „ISKRA"

2. Prowadzenie Ośrodka Terapii Zajęciowej „ISKRA"

3. Prowadzenie Świetlicy Terapii Zajęciowej „ISKRA"

NASZE FOTKI