Zarząd Stowarzyszenia:

– Tomasz Popadowski – Prezes,

– Marcin Kaczyński – Wiceprezes,

– Maria Dolata – Skarbnik,

– Ewa Szambelan – Sekretarz.

Komisja Rewizyjna:

– Krystyna Dyl – Przewodnicząca,

– Danuta Krzewina – członek,

–  Iwona Raczkowska – członek.