ROK 2022

 

Ośrodek Terapii Zajęciowej „ISKRA” (OTZ „ISKRA”).

 

1) Projekt „Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Terapii Zajęciowej „ISKRA" jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2) Termin realizacji projektu od 01.04.2022 r. do 31.03.2025 r.

3) Warunki rekrutacji uczestników do projektu:

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z powodu niepełnosprawności intelektualnej,

– nie uczestniczenie w zajęciach w warsztatach terapii zajęciowej,

– nie uczestniczenie w zajęciach w środowiskowym domu samopomocy,

– zakończona edukacja szkolna,

– kandydat do zajęć proszony jest o zgłoszenie się do siedziby Stowarzyszenia na ul. Pamiątkowej 28 A w Poznaniu celem wypełnienia wniosku i przyjęcie na zajęcia,

– w przypadku stwierdzenia braków przeciwwskazań do zajęć oraz przy istniejących wolnych miejscach, wraz z koordynatorem projektu ustala się termin rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach.

4) Formy udzielanego wsparcia:

– terapia plastyczna,

– terapia kulinarna,

– terapia komputerowa,

– terapia muzyczna,

– terapia edukacyjna,

– rehabilitacja,

5) Harmonogram działań:

– placówka jest czynna pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.30 – 15.30, przez 12 mc,

– formy wsparcia są udzielanie przez cały czas trwania projektu,

– okazjonalnie, w zależności od potrzeb i oferty rynku organizowane są wyjścia poza teren placówki,

6) Aktualności:

https://www.facebook.com/iskrastowarzyszenie

https://www.instagram.com/iskrastowarzyszenie

Kontakt:

e-mail: iskrastowarzyszenie@gmail.com

tel. 61 86 86 646; kom. 600 189 173;