Darczyńcy

Fundacja AMICIS Wronki

Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami „CHEMIA" S.A. Poznań

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

 

Fundacja PKO Banku Polskiego

 
 

Piotr i Paweł PLUS Sp. z o. o.