„Świadczenie specjalistycznych usług krótkotrwałego pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby starszej lub z niepełnosprawnością” to zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA” w ramach projektu „Pomoc po sąsiedzku – rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

CEL ZADANIA: 

Zapewnienie od 15 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. specjalistycznych usług krótkotrwałego pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby starszej lub osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym w celu czasowego odciążenia opiekunów faktycznych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi i/lub osobami z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

REZULTATY ZADANIA:

1. Zapewnienie wsparcia dla 10 osób starszych i/lub osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

2. Zrealizowanie 2400 godzin wsparcia w postaci specjalistycznych usług krótkotrwałego pobytu dziennego w miejscu zamieszkania i nie więcej niż 240 godzin dla 1 osoby uprawnionej.

REKRUTACJĘ OSÓB DO PRZYZNANIA USŁUG KRÓTKOTRWAŁEGO POBYTU DZIENNEGO PROWADZI MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Od 15 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

WARTOŚĆ ZADANIA:  139 200,00 ZŁ