OPIEKA WYTCHNIENIOWA DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ŚW. ŁAZARZ W POZNANIU.

Wsparcie w formie opieki wytchnieniowej udzielane jest tylko mieszkańcom osiedla św. Łazarz w Poznaniu. Korzystać mogą z niej osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny.

Wsparciem objętych będzie max 5 osób/rodzin. 

Realizowana może być i w domu osoby z niepełnosprawnością i w siedzibie stowarzyszenia. Wsparcie oparte jest na zapewnieniu opieki nad osobą niepełnosprawną (bez zajęć terapeutycznych, rehabilitacji, logopedii itp.). Celem jest odciążenie opiekunów tych osób tak, by mogli uzyskany w ten sposób czas przeznaczyć na dowolny cel, relaks, wyjście, spotkania, załatwianie spraw urzędowych itp.

Okres realizacji zadania od 14.03.2023 r. do 11.06.2023 r.

Zgłoszenia pod nr tel. 61 86 86 646, email: iskrastowarzyszenie@gmail.com

Wsparcie sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznań.

#poznanwspiera