Środowiskowy Dom Samopomocy „ISKRA” (ŚDS „ISKRA”).

 

 

ŚDS „ISKRA” finansowany jest na podstawie umowy powierzenia zawartej z Miastem Poznań. ŚDS „ISKRA” znajduje się w Poznaniu przy ulicy Pamiątkowa 28 A.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „ISKRA” powstał w 2005 roku i obecnie oferuje 45 miejsc wsparcia dziennego dla mieszkańców miasta Poznań. 

 

Typ domu to typ B i D.

 

Uczestnikami Domu są osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualna – mieszkańcy miasta Poznania.  

 

Nasz ŚDS oferuje następujące rodzaje wsparcia:

– terapia w pracowni komputerowej,

– terapia w pracowni kulinarnej,

– terapia w pracowniach plastycznych,

-terapia w pracowni edukacyjnej,

– terapia w pracowni muzycznej,

– terapię w formie indywidualnej z promocją zdrowia,

– wsparcie psychologiczne,

– fizjoterapię,

– wsparcie społeczne,

– treningi umiejętności społecznych – treningi funkcjonowania w życiu codziennym, treningi umiejętności interpersonalnych, treningi umiejętności komunikacyjnych, treningi umiejętności spędzania czasu wolnego,

– kąt ogrodniczy,

– kąt dziennikarski.

 

Placówka działa od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30, przez 12 miesięcy w roku, w okresie letnim mamy 3 tygodniową przerwę wakacyjną. 

 

W ramach zajęć organizujemy szereg wyjść do restauracji, kawiarni, muzeów, teatrów, opery, na basen, kręgielnie itd.  

 

Zasady przyjęcia do ŚDS:

– mieszkaniec miasta Poznania, posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lub inny dokument równoważny), wypełnienie wniosku o przyjęcie w siedzibie ŚDS,

– na podstawie sporządzonego przez kierownika ŚDS „ISKRA” wniosku, odbywa się wizyta pracownika socjalnego z MOPR zgodnego z miejscem zamieszkania, który to MOPR dokonuje wydania decyzji administracyjnej kierującej do naszego ŚDS. 

 

Posiadamy transport, którego zadaniem jest dowożenie uczestników do ŚDS na zajęcia, jednak możliwość korzystania z niego jest uzależniona od wolnych miejsc w samochodach.

 

Aktualności:

https://www.facebook.com/iskrastowarzyszenie

https://www.instagram.com/iskrastowarzyszenie

Kontakt:

e-mail: iskrastowarzyszenie@gmail.com

tel. 61 86 86 646; kom. 600 189 173;

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych uczestników projektu znajdują się pod linkiem:

https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,42126.html