PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ TARNOWO PODGÓRNE

Ośrodek Terapii Zajęciowej „ISKRA” (OTZ „ISKRA”).

1) Projekt „Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodku Terapii Zajęciowej „ISKRA" jest współfinansowany ze środków Gminy Tarnowo Podgórne. Przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne.

2) Warunki rekrutacji uczestników do projektu:

– posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności z powodu niepełnosprawności intelektualnej,

– nie uczestniczenie w zajęciach w warsztatach terapii zajęciowej,

– nie uczestniczenie w zajęciach w środowiskowym domu samopomocy,

– zakończona edukacja szkolna,

– kandydat do zajęć proszony jest o zgłoszenie się do siedziby Stowarzyszenia na ul. Pamiątkowej 28 A w Poznaniu celem wypełnienia wniosku i przyjęcie na zajęcia,

– w przypadku stwierdzenia braków przeciwwskazań do zajęć oraz przy istniejących wolnych miejscach, wraz z koordynatorem projektu ustala się termin rozpoczęcia uczestnictwa w zajęciach.

3) Formy udzielanego wsparcia:

– terapia plastyczna,

– terapia kulinarna,

– terapia komputerowa,

– terapia muzyczna,

– terapia edukacyjna,

– rehabilitacja,

5) Harmonogram działań:

– placówka jest czynna pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.30 – 15.30, przez 12 mc, w okresie letnim mamy 3 tygodniową przerwę wakacyjną,

– formy wsparcia są udzielanie przez cały czas trwania projektu,

– okazjonalnie, w zależności od potrzeb i oferty rynku organizowane są wyjścia poza teren placówki,

6) Aktualności:

https://www.facebook.com/iskrastowarzyszenie

https://www.instagram.com/iskrastowarzyszenie

7) Kontakt:

e-mail: iskrastowarzyszenie@gmail.com

tel. 61 86 86 646; kom. 600 189 173;