Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA"
ul. Pamiątkowa 28 A

61-505 Poznań
tel. (0-61) 868-66-46
Reg. 630447408
NIP 779-155-22-47
iskrastowarzyszenie@gmail.com
Posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego, podaruj nam 1,5 % podatku!!! nr KRS: 0000059075