Świadczenie specjalistycznych usług krótkoterminowego pobytu dziennego osoby starszej lub osoby niepełnosprawnej w lokalu Stowarzyszenie „ISKRA” to zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA” w ramach projektu „Pomoc po sąsiedzku – rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027 (FEW) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

CEL ZADANIA: 

Zapewnienie od 15 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. specjalistycznych usług krótkotrwałego pobytu dziennego w innym miejscu wskazanym przez realizatora dla osoby starszej lub osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym w celu czasowego odciążenia opiekunów faktycznych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi i/lub osobami z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

REZULTATY ZADANIA:

1. Zapewnienie wsparcia dla 5 osób starszych i/lub osób z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

2. Zrealizowanie 1200 godzin wsparcia w postaci specjalistycznych usług krótkotrwałego pobytu dziennego w siedzibie Stowarzyszenia „ISKRA” i nie więcej niż 240 godzin dla 1 osoby uprawnionej.

REKRUTACJĘ OSÓB DO PRZYZNANIA USŁUG KRÓTKOTRWAŁEGO POBYTU DZIENNEGO PROWADZI MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W POZNANIU.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Od 15 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA:

ul. Pamiątkowa 28a, 61-505 Poznań

WARTOŚĆ ZADANIA:  69 600,00 ZŁ