Świetlica Terapii Zajęciowej „ISKRA” (ŚTZ „ISKRA”).

Projekt z dofinansowaniem Miasta Poznań na lata 2024-2025.

Placówka jest finansowana przy wsparciu dotacji z Miasta Poznań.

Świetlica Terapii Zajęciowej działa przez pięć dni w tygodniu (poniedziałek – piątek) od godziny 15.00 do 19.00, przez 10 miesięcy w roku (z wyłączeniem lipca i sierpnia).

Liczba miejsc – 10 osób.

Uczestnikami są osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkańcy miasta Poznania, lub osoby nie zamieszkujące w Poznaniu ale płacące podatek na rzecz Miasta Poznań (należy to wówczas udowodnić dostarczając np. pierwszą stronę PIT – 11 lub podpisując stosowne oświadczenie).

Na zajęciach nie obowiązuje stała deklaracja uczestnictwa, można zadeklarować wszystkie 5 dni, można wybrać konkretny dzień lub dni, można też uczestniczyć w zależności od potrzeb.

Oferujemy zajęcia w następujących warsztatach:

– plastyczny,

– kulinarny,

– komputerowy,

– muzyczny,

– fizjoterapię,

– wsparcie psychologa wraz z treningami umiejętności społecznych.

Poszczególne warsztaty funkcjonują w różne dni.

Aktualności:

https://www.facebook.com/iskrastowarzyszenie

https://www.instagram.com/iskrastowarzyszenie

Kontakt:

e-mail: iskrastowarzyszenie@gmail.com

tel. 61 86 86 646; kom. 600 189 173;