#poznanwspiera

Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Projekt jest sfinansowany ze środków pochodzących z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu terytorialnego – edycja 2024 w wysokości 120 000,00 zł. oraz z finansów Miasta Poznania.

„Dofinansowano z środków budżetowych Miasta Poznania” w wysokości 11 999,00 zł.

ADRESACI:
– osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunowie, rodziny,
– mieszkańcy miasta Poznań,
– osoby po 18 roku życia,
– osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawnością oraz ze sprzężeniami (niepełnosprawność sprzężona – stwierdzone minimum dwie przyczyny niepełnosprawności),

ZASADY:
– wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej w Stowarzyszeniu,
– w przypadku dużej liczby zgłoszeń niż zakontraktowana w umowie liczba osób (20) konieczność wypełnienia przez lekarza dodatkowej karty kwalifikującej, której wynik decydować będzie o pierwszeństwie w przyznaniu wsparcia,
– posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia równorzędnego potwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności oraz minimum dwie przyczyny niepełnosprawności,

Projekt kierowany jest do rodziców/opiekunów osób z niepełnosprawnością. W ramach opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania przyznaje się max 240 godzin wsparcia na jedną osobę. W trakcie udzielanego wsparcia osobą z niepełnosprawnością opiekuje się pracownik naszego Stowarzyszenia a rodzić/opiekun ma wówczas czas na relaks, odpoczynek, załatwienie własnych spraw.
Liczba godzin ustalana jest z koordynatorem projektu lub w późniejszym czasie już bezpośrednio z wybranym pracownikiem projektu. Czas spotkania od 1 godziny do max 12 dzień. 
Rodzic/opiekun zobowiązany jest do potwierdzenia pracownikowi projektu przepracowanego czasu na odpowiednim dokumencie.

Chętnych prosimy o kontakt:
– osobisty w siedzibie Stowarzyszenia ul. Pamiątkowa 28 A w Poznaniu,
– e-mail: iskrastowarzyszenie@gmail.com
– telefoniczny: 61 86 86 646, 600 198 173.