Pracownia edukacyjna

mgr Aleksandra Konieczna

mgr Aleksandra Konieczna

Zajęcia w naszym ośrodku obejmują również edukację naszych podopiecznych w zakresie wiedzy ogólnej oraz różnych umiejętności społecznych.

Są to ćwiczenia polegające na pisaniu, czytaniu oraz liczeniu.

Podopieczni mają możliwość poznawania zasad zachowania w urzędach oraz innych instytucjach społecznych.

Poprzez czytanie różnych pozycji literackich oraz prasy, pogłębiają swą wiedzę dotyczącą otoczenia i świata.

Równocześnie przebiega u podopiecznych nauka kultury osobistej, polegająca na ćwiczeniu poprawnego zachowania w placówce i poza nią.

Zajęcia urozmaicone są grami i zabawami.

Udział w tej pracowni biorą wszyscy ci z domowników, którym ich stopień niepełnosprawności umożliwia uczestniczenie w zajęciach. Również w tej pracowni zakłada się dostosowanie sposobu pracy, poziomu trudności do indywidualnych możliwości każdego domownika. W pracowni tej odbywa się :

– uczenie umiejętności pisania poszczególnych liter, wyrazów,

– wykonywanie prostych działań matematycznych,

– czytanie – uczenie umiejętności rozpoznawania liter, sylab,

– kształtowanie umiejętności funkcjonowania w środowisku np. wyjścia do banku, poczty, sklepu,

– kształtowanie wrażliwości, kulturalnej poprzez wyjścia do kin, muzeów, teatrów,

– zdobywanie informacji geograficznych,

– treningi finansowe,

– treningi higieniczne.

Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu.