Pracownia komputerowa

Marcin Kaczyński

Z pracowni komputerowej korzystają wszyscy, według sporządzonego harmonogramu zajęć.

Podopieczni poznają nurtujący świat informatyki dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym (zestaw komputerów, kolorowa drukarka, skaner, ksero, aparat cyfrowy, kamera).

Dużym zainteresowaniem cieszą się aplikacje komputerowe rozwijające spostrzegawczość, wyobraźnię, wzmacniające pamięć i koncentrację.

Zajęcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i zainteresowań podopiecznych, uwzględniając ich predyspozycje i możliwości.

Pracownia funkcjonuje dla wszystkich domowników również pięć dni w tygodniu. Prace są oparte na :

– pracy z edytorem graficznym ,, PAINT’’,

– praca z multimedialnym programem usprawniającymi proces uczenia się,

– proces z edytorem tekstu ,, open office word’’

– zapoznanie z urządzeniem wielofunkcyjnym ,, LEXMARK ’’,

– praca z internetem.

Zakładane cele terapeutyczne:

– podtrzymanie posiadanych umiejętności,

– zdobywanie nowych umiejętności, wiadomości i sprawności,

– nauka współżycia w grupie,

– doskonalenie zdolności komunikowania się,

– wypracowanie poczucia odpowiedzialności za powierzone zadanie i sprzęt.