Pracownia krawiecka

Marysia Dolata

Marysia Dolata

Podopieczni poznają tutaj tajniki haftu szycia,wykorzystując różnego typu prace krawieckie: szyją ręcznie i maszynowo,haftują, szyją maskotki, poduszki, przedmioty codziennego użytku.

Wykonują także różne prace plastyczne: malują, rysują, malują na szkle, wyklejają.

Poziom trudności prac dobierany jest indywidualnie do możliwości poszczególnych podopiecznych.Pracowni tej przypisani są domownicy, którzy w tej pracowni podlegają wszelkim formom terapii zajęciowej, czyli wykonywane są tutaj prace plastyczne, które dostosowane są do możliwości i zainteresowań domownika. Zajęcia prowadzone są w tej pracowni pięć razy w tygodniu. 

Cele które realizuje się w tej pracowni to :

– doskonalenie oraz pogłębianie zdolności każdego z domowników indywidualnie,

– wyrabianie umiejętności dążenia do celu,

– nauka cierpliwości,

– nauka właściwego zastosowania przyrządów do różnego rodzaju prac plastycznych,

– umiejętność właściwego doboru kolorystyki,

– umiejętność estetyki oraz czystości prac,

– poznawanie nowych i doskonalenie zdobytych umiejętności w dziedzinie plastyki i rękodzieła.

Ważną rolę odgrywa nauka współpracy w grupie, wspólne dyskusje, niesienie pomocy drugiej osobie.