Pracownia plastyczna

Pracowni tej przypisani są domownicy, którzy w tej pracowni podlegają wszelkim formom terapii zajęciowej, czyli wykonywane są tutaj prace plastyczne, które dostosowane są do możliwości i zainteresowań domownika. Zajęcia prowadzone są w tej pracowni pięć razy w tygodniu. Cele które realizuje się w tej pracowni to :

– doskonalenie oraz pogłębianie zdolności każdego z domowników indywidualnie,

– wyrabianie umiejętności dążenia do celu,

– nauka cierpliwości,

– nauka właściwego zastosowania przyrządów do różnego rodzaju prac plastycznych,

– umiejętność właściwego doboru kolorystyki,

– umiejętność estetyki oraz czystości prac,

– poznawanie nowych i doskonalenie zdobytych umiejętności w dziedzinie plastyki i rękodzieła.

Ważną rolę odgrywa nauka współpracy w grupie, wspólne dyskusje, niesienie pomocy drugiej osobie.

Atmosfera jest ciepła i przyjazna. 

Jeśli pojawiają się problemy, rozwiązujemy je razem i to nas do siebie zbliża. 

Wszyscy są zadowoleni, że są w tej pracowni, że wykonują dane prace, że mogą przebywać w gronie przyjaznych im osób.