mgr Wojciech Łukaszek

mgr Wojciech Łukaszek

Uczestnicy ŚDS „ISKRA” objęci są opieką ze strony psychologa. 

Biorą udział w różnego rodzaju treningach i zajęciach integracyjnych,  mających na celu zwiększanie ich kompetencji i umiejętności społecznych.

Otrzymują pomoc i wsparcie zarówno w sytuacjach kryzysowych,  jak również w chwilach słabości dnia codziennego.

Uczą się jak być samodzielnymi, jak radzić sobie ze stresem.

Pomoc psychologiczna skierowana jest również do rodziców podopiecznych w ramach spotkań prowadzonych przez niego konsultacji.

Praca związana z tworzeniem opinii niezbędnych do zdobycia skierowania do naszej placówki, z tworzeniem diagnoz funkcjonowania poznawczego, w tworzeniu programów terapeutycznych. 

W ciągu trwania procesu terapeutycznego psycholog reaguje na wszelkie trudności terapeutyczne pojawiające się u podopiecznych czy u terapeuty. 

Tworzy także oceny okresowe funkcjonowania psychicznego podopiecznego. 

Psycholog odbywa rozmowy z podopiecznymi i ich rodzicami/opiekunami, a także organizowane są zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

Praca psychologa to praca, która najczęściej jest uzależniona i podporządkowana danemu dniu i sytuacjom wynikającym w jego toku. 

Jednak są także planowe działania na podopiecznego w przypadku postawionych wcześniej diagnoz, na rodzinie po dokonaniu rozpoznania środowiska rodzinnego próby wpłynięcia na podopiecznego i rodzinę celem uzyskani pozytywnego skutku.

Poza tymi pracowniami w naszym ŚDS istnieją wspomniane już kąty zainteresowań.