Wybierz sprawozdanie:

Informacja dodatkowa 2021

Rachunek zysków i strat 2021

Bilans 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2021

Sprawozdanie merytoryczne 2021

Sprawozdanie merytoryczne 2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2020

Bilans 2020

Rachunek zysków i strat 2020

Informacja dodatkowa 2020

Informacja dodatkowa 2019

Rachunek zysków i strat 2019

Bilans 2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2019

Sprawozdanie merytoryczne 2019

Informacja dodatkowa 2018

Wprowadzenie do sprawozdania merytorycznego 2018

Sprawozdanie merytoryczne 2018

Rachunek zysków i strat 2018

Bilans 2018

Wprowadzenie 2017

Pobierz plik

Rachunek zysków i strat 2017

Pobierz plik

Merytoryczne 2017

Pobierz plik

Informacja dodatkowa 2017

Pobierz plik

Informacje dodatkowe 2016

Pobierz plik

Sprawy Merytoryczne 2016

Pobierz plik

Sprawozdanie Finansowe 2016

Pobierz plik

Rachunek zysków i strat 2016

Pobierz plik

Bilans 2016

Pobierz plik

Bilans 2017

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe 2015

Pobierz plik

Rachunek zysków i strat 2015

Pobierz plik

Bilans 2015

Pobierz plik

Sprawy merytoryczne 2015

Pobierz plik

Informacje Dodatkowe 2015

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne 2013

Pobierz plik

Informacja_dodatkowa_2013

Pobierz plik

Bilans_2013

Pobierz plik

Rachunek wyników 2013.pdf

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe 2014

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Pobierz plik

Informacja_dodatkowa_2014

Pobierz plik

Rachunek_wynikow_2014

Pobierz plik

Bilans 2014

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe 2013

Pobierz plik

Rachunek wynikow 2012

Pobierz plik

Informacja dodatkowa 2012

Pobierz plik

Bilans 2012

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne 2012

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe 2012

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne 2011

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne 2011

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe 2011

Pobierz plik

Rachunek wyników 2011

Pobierz plik

Informacja dodatkowa 2011

Pobierz plik

Bilans 2011

Pobierz plik

Bilans 2010

Pobierz plik

Informacja dodatkowa 2010

Pobierz plik

Rachunek wynikow 2010

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe 2010

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne 2010

Pobierz plik

Bilans 2009

Pobierz plik

Informacja dodatkowa 2009

Pobierz plik

Informacja dodatkowa 2009

Pobierz plik

prawozdanie merytoryczne 2009

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe 2009

Pobierz plik

Bilans 2008

Pobierz plik

Rachunek wynikow 2008

Pobierz plik

Informacja dodatkowa 2008.pdf

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne 2008

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe 2008

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne 2007

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe 2007

Pobierz plik

Rachunek wynikow 2007

Pobierz plik

Informacja dodatkowa

Pobierz plik

Bilans 2007

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne 2006

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe 2006

Pobierz plik

Rachunek wynikow 2006

Pobierz plik

Informacja dodatkowa 2006

Pobierz plik

Bilans 2006

Pobierz plik

Sprawozdanie merytoryczne 2005

Pobierz plik

Sprawozdanie finansowe 2005

Pobierz plik

Rachunek wyników 2005

Pobierz plik

Informacja dodatkowa 2005

Pobierz plik

Bilans 2005

Pobierz plik